Elektronikai Dolgozók Szabad Szakszervezete

Bevezető

small-eldoszsz-nyito.jpgA szakszervezet a munkavállalók olyan érdekvédelmet szolgáló tartós egyesülése, amelynek célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése!

Feladataink közé tartozik a munkabérekkel és a munkavégzés szabályai területén a munkavállalók számára fontos szociális kérdésekkel kapcsolatban egyezségre jutni.

Az ELDOSZSZ Tisztségviselőiként fontos feladatunknak tartjuk:

  • a bérekkel kapcsolatos tárgyalásokon való részvételt: Bértárgyaláson, a Reprezentatív szakszervezet rendelkezik aláírási, döntési joggal.
  • a kollektív szerződés kötést: Kollektív szerződés útján a munkáltatóval a munkavállalás feltételeinek közös szabályozása ahol a munkavállalók képviseletében a szakszervezet tárgyal a munkáltatók képviselőivel a munka világát és a munkavállalók szociális helyzetét érintő kérdésekről, a munkáltató és munkavállalók közös érdekeit figyelembe véve.


Tagjainak tájékoztatása:
A munkahelyi szabályok átismétlése, változások ismertetése, információk közzététele: Tisztségviselőink számos képzésen és konferenciákon vesznek részt, az innen szerzett és a munkáltatótól kapott információkat, rendszeresen tartott taggyűléseinken, rendezvényeinken, faliújságokon és személyes megkeresések alkalmával adjuk át.

Tagjaink képviselete a munkaviszonyt érintő kérdésekben:
Az elbocsátást, előléptetést övező szabályok figyelemmel kísérése, belső pályázat adta lehetőségek ismertetése, munkamorál javítása.

A biztonsági előírások betartására való felhívás:  A helyi szabályok ismertetése, annak betartására figyelem felhívása, szabályt megszegők figyelmeztetése.

Céljaink elérése és tagjaink motiváltsága érdekében az alábbi eszközöket alkalmazzuk:

  • Segélyek és juttatások biztosítása a szakszervezeti tagok részére (Temetési segély, Szülési segély, Szociális segély)
  • Munkajogi segítségnyújtás szerepe vitás helyzetekben a munkavállalóknak a munkáltatóval szemben.
  • Közreműködés egyéni és csoportos problémák, vitás helyzetek megoldásában.
  • Szakszervezeti tagjaink és családjuk számára Kedvezményes üdüléseket biztosítunk (Gyulán, Berekfürdőn, Harkányban és Hajdúszoboszlón)
  • Kisebb ajándékok, meglepetések egész évben. 
  • Kirándulás, közös programok szervezése

Jogi Védelmet Biztosítunk minden tagunk számára!

Ha a Munkavállaló és Munkáltató között olyan konfliktus alakul ki, melyet  a munkavállaló Munkaügyi  Bíróságra vinne, akkor jogászok véleményezésével,

Ingyen Vállaljuk a Védelmet és az esetlegesen felmerülő perköltségeket.